KMK 35. maddeye göre yönetici görevleri, yönetim planında belirtilir. Bu görevler başlıca kararların uygulanması, binaların korunması ve ekonomik sorumluluklar olarak 3’e ayrılabilir.

  • Alınan Kararlar Yöneticinin Kontrolü Altındadır
    Yönetici kat malikleri kurulunu toplantıya çağırmalıdır. Bu kurulca verilen kararları karar defterinde kayıt altına almalı, muhafaza etmeli ve tasdik ettirmelidir. Ayrıca yönetici bu kararların yerine getirilmesinden de yükümlüdür.
  • Sitenin Maddi Kontrolleri Yöneticinin Sorumluluğundadır
    Ödemelerin kabulü, borçların ödenmesi, bankada hesap açılması ve tebligatların alınması yönetimin görevidir. Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerini yönetim uyarmalı, gerektiğinde icra ve dava takibini yapmalıdır. Projeler için bütçeyi yönetici uygun bir biçimde ayarlamalı ve raporlamalıdır.
  • Sitelerin Fiziki Olarak Korunması Yönetimin Görevidir
    Sitelerin bloklar, sosyal alanlar gibi tüm alanlarının korunması, bakım ve onarımı için gerekli tedbirlerin alınması ve kat maliklerinin karar alması durumunda sigortalanması, site yöneticilerinin görevleri  arasındadır. Temizlik, sıcak-soğuk hava işletmesi, kalorifer gibi hizmetlerin de bakımını, temizliğini düzenli olarak kontrol altında tutmalıdır. Ayrıca sitede bulunan asansörlerin periyodik bakımları düzenli yapılmalı, eksikliklerin ve arızaların giderilmesi de geciktirilmemelidir.