Administrations Gebyr

Pris per år afhænger af serviceniveauet
 

For alle bygningskomplekser i Tyrkiet er det vedtaget ved lov af 1 januar 2006 at der skal være en ejerforening. At få sammensat en forening er oftest et større arbejde og kan være meget kompliceret på grund af mange faktorer. Når en bygning er meldt færdig og de fleste af lejlighederne solgt, vil bygherre som oftest ansætte en vicevært, der skal tage sig af alt vedligeholdelsesarbejdet. Bygherre vil fastsætte et beløb som hver lejlighed skal betale til fællesudgifterne hver måned. Ofte har den enkelte ejer intet overblik over hvad pengene går til. Indtil en ejerforening er etableret er de enkelte ejere afhængige af bygherre. I langt de fleste tilfælde er ejerne ikke blevet gjort opmærksomme på at de skal oprette en ejerforening. 

Derudover er alt kompliceret, da langt de fleste beboere i en bygning er af forskellig nationalitet, og mange gange ikke har viden om hinanden. Alle ejere er sjældent tilstede i bygningen på samme tid og det kan derfor være svært at få samlet nok ejere sammen til at oprette ejerforeningen.Den største udfordring er at alt skal oversættes til tyrkisk og notar stemples. Når en ejerforening er dannet får man to bøger der skal ajourføres. En til regnskaber, som skal berigtiges af notar og revisor, samt en beslutnings bog, hvor alle beslutninger skal skrives ned på tyrkisk og notar stemples. Får man ikke gjort dette, vil en beslutning ikke være legal - men blot en aftale man har indbyrdes. Skandinavien Home Service hjælper gerne med at få stifte og drift af ejerforeningen for jer.

Som administrationsfirma vil Skandinavien Home Service blandt andet være ansvarlig for; indsamling af fællesudgifter, indkaldelse til møder, betaling af de løbende udgifter, overvågne kvaliteten af viceværtens arbejde, vedligeholdelse af bygningen indvendig og udvendig, have og fællesarealer, poolservice og regnskab.

 

 

Login / Opret ny konto

 
 
E-mail
Password
  Glemt password
  Ny konto